Címlap Hírek Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása valamint a településképi rendelet elfogadása
Csécse Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési startégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján elkészítette és a 106/2017.(XII.21.) számú határozatával jóváhagyta Csécse Község Településképi Arculati Kézikönyvét valamint megalkotta a településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.21.) önkormányzati rendeletét.

106/2017.(XII.21.) számú határozat >>

14/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet >>

Településképi Arculati Kézikönyv >>

 

Az akadálymentes honlap a
A CSÉCSEI  POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLY-MENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Csécse Polgármesteri Hivatal

3052 Csécse, Rákóczi út 61.
Tel:06-32-492-171  Fax: 06-32-492-171
e-mail: info@csecse.hu
web: www.csecse.hu

Csécse községet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.