1262330283 nagykep

A A A
Gyermekeink Jelene -Településünk jövője Alapítvány
Kuratórium elnöke: Zsámbokiné Barát Szilvia

Célja:  Csécse község iskolás korú gyermekei számára korszerű ismeretszerzéshez szükséges feltételek megteremtése, korszerű könyvtár létrehozása, idegennyelvű oktatás támogatása, a gyermekek tanulmányi és egyéb versenyeken való részvételének támogatása, a művészeti nevelés támogatása.

 
Csécse Sport Egyesület
 3052 Csécse, Madách út 8.
Elnök: Mátrai Szilárd
Célja:  A Csécse Sport Egyesület (továbbiakban: SE) célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. - A SE működési területén elősegíti az oktatási intézmények és a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. - A SE céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel, önkormányzattal. - A SE jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat.
 
 
 
 
 
 
Csécse Településért Egyesület
 3052 Csécse, Rákóczi út 80.
Elnök: Lánczi Imréné
Célja:  Az egyesületet az alapítók azzal a céllal hozták létre, hogy Csécse vonzáskörzetében a település fejlődését, a maga szerény eszközeivel elősegítse, a lakosság törekvéseinek, igényeinek megvalósításában közreműködjön. Így segíti és támogatja Csécse község művészeti, kulturális rendezvényeit (kiállítások, művészeti csoportok fellépését, stb.), szabadidős tevékenységeit (iskolai-, nyugdíjas szakkörök, stb.), a helyi amatőr tehetségeit, csoportokat, stb., sport tevékenységét, annak szervezését
 
 
Sáron Rózsája Egyesület
Elnök: Barnáné Csemer Andrea

Célja:  Az üdülőingatlannal és üdülési joggal rendelkező belföldi és külföldi magánszemélyek kedvező üdülési feltételeinek megteremtése, elősegítése, az üdülési kultúra fejlesztése, emberi kapcsolatok kialakulásának hazai és nemzetközi lehetőségének elősegítése; a turizmus fejlesztésének segítése, szabadidős tevékenységek támogatása; hátrányos és halmozottan hátrányos emberek, különösen gyermekek üdültetésének támogatása; romák társadalmi integrációjának elősegítése; megváltozott munkaképességűek üdültetésének támogatása, oktatása, számukra munkahelyhez való jutásuk elősegítése, a munka világába történő visszailleszkedésük segítése; hátrányos helyzetű emberek segítése a mindennapi tevékenységük során, az elesettek támogatása, ezen célból adományok, támogatások elfogadása és a rászoruló emberek, családok részére történő továbbítása; szociális tevékenység keretében a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.