1262330283 nagykep

A A A

2019. november 28-i képviselő-testületi ülés

előterjesztései

 

1.

Csécse Község Önkormányzata 2019. évi háromnegyed éves költségvetési beszámolójának megtárgyalása

Előterjesztő: Barna István polgármester

pdf icon 

2.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Barna István polgármester

 pdf icon

3.

Javaslat Csécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére

Előterjesztő: Barna István polgármester

 pdf icon

4.

A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Barna István polgármester

 pdf icon

5.

Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására, elfogadására

Előterjesztő: Barna István polgármester

 pdf icon

6.

Kistérségi start mintaprogramra ráépülő mezőgazdasági programban való részvétel

Előterjesztő: Barna István polgármester

pdf icon

7.

Egyebek

 ---

 

 

 

A korábbi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

 

 

 

2019.

 

 
2019.12.07. - közmeghallgatás  2019.11.28.  2019.11.07.  2019.10.24.