1262330283 nagykep

A A A

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)

  1. § (3) bekezdés: Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság (HVB) gyakorolja.

Ve. 14. § (4): A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (HVB) legalább öt, a területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll.

Ve. 15. (1): A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (HVB) tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától.

Ve. 23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

 

A Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjai - 2014-2019

Belák Istvánné

HVB Elnök

Szűcsné Pál Marianna

HVB Elnökhelyettes

Hényelné Petrovics Éva

HVB Választott tag

Putyerané Szondi Szibilla

HVB Választott tag

Zsiga Lászlóné

HVB Választott tag

   

 

Póttagok

 

Mezőné Molnár Gabriella

HVB Póttag

Válócziné Derecskei Erika

HVB Póttag