1262330283 nagykep

A A A

Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

 

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057

 

    A projekt megvalósítási időszakában, egy képzés keretében a beruházással érintett épület használói tájékoztatásban részesülnek (az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól), melyet a tervek szerint épületenergetikában jártas szakértő végez majd. Az előadott képzési anyagot az adott intézményen belül elérhetővé is tesszük.
 
    A projekt teljes megvalósítási időszakában egy energetikai szakértő is bevonásra kerül, az alábbi feladatokkal:
     - a kivitelezés közbeszerzési eljárás során energetikai kérdésekben szakmai konzultáció és tanácsadás a közbeszerzési eljárást lefolytató szakértő számára (pl. a kivitelezés energetikai vonatkozású műszaki kérdéseiről)
    - energetikai szakértői konzultáció biztosítása a pályázó képviselőjével és a bevonásra került műszaki ellenőrrel (pl. a beépített anyagok energetikai megfelelőségéről)
     - projekt fizikai befejezését követően záró energetikai auditori vizsgálat és tanúsítvány készítése.
 
    Emellett a projekt energetikai beruházásának kivitelezésével párhuzamosan energetikai szakértői szolgáltatás keretében felmérésre és vizsgálatra kerülnek a település intézményeinek épületenergetikai paraméterei, majd az adatfeldolgozás után ezek rögzítésre kerülnek NÉeR-ben. A felmérés célja, hogy egy későbbi térségi vagy megyei SEAP vagy SECAP tanulmány előkészítése során ezek a rögzített adatok strukturáltan, bázisadatként már rendelkezésre álljanak.
 
    A fejlesztés során Csécse község művelődési háza kerül korszerűsítésre.
     a.) Nyílászáró-csere
A nyílászárók cseréje a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének, azaz a költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően szükséges (a követelményértékek a határoló szerkezetre vonatkozó javaslat után kiemelve megtalálhatóak). A meglévő (energetikai paramétereiben a követelményektől elmaradó) homlokzati nyílászárók cseréje Uwmax = 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű nyílászárókra, a szükséges bontásokkal, helyreállításokkal és rendszer-kiegészítőkkel együtt. A korszerű, jó légzárású nyílászárók beépítése alacsonyabb légcsere számot és így friss levegő hiányt, páratechnikai problémákat okozhat. Ennek kiküszöbölésére a nyílászárókba páraszabályzott (valamint gázüzemű készüléket tartalmazó helyiségek esetén fix) légbeeresztők beépítését javasoljuk.
   b.) Utólagos külső oldali hőszigetelések
Az utólagos külső oldali hőszigetelések kialakítása a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének, azaz a költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően szükséges. A homlokzati falak hőszigetelése 15 cm vastag anyaggal lesz biztosítva. Padlásfödém hőszigetelése 25 cm vastag üveggyapot hőszigetelő rendszer alkalmazásával kerül megoldásra. Pincefödém szigetelése pedig 12 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel.
Az épületben található korszerűtlen gázkonvektorok (iroda és könyvtár részek) és a korszerűtlen gázüzemű léghevítős hősugárzó (előadó terem) elbontása és cseréje kondenzációs gázkazánra, hozzá tartozó fűtési vezetékek kiépítésével, automatikával programozható fűtésszabályozással ellátva, valamint a teljesítmény és a hőigény pontatlansága miatti veszteségek csökkentése érdekében termosztatikus radiátorszelepek beszerelése.
A jelenlegi használati melegvíz készítő berendezések cseréje, korszerűsítése költséghatékonysági okokból nem indokolt, az alacsony melegvíz fogyasztás miatt.
Az épületben található korszerűtlen gázkonvektorok (iroda és könyvtár részek) és a korszerűtlen gázüzemű léghevítős hősugárzó (előadó terem) elbontása és cseréje kondenzációs gázkazánra, hozzá tartozó fűtési vezetékek kiépítésével, automatikával programozható fűtésszabályozással ellátva, valamint a teljesítmény és a hőigény pontatlansága miatti veszteségek csökkentése érdekében termosztatikus radiátorszelepek beszerelése.
 
TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: 100%
 

csécse3