1262330283 nagykep

A A A

Orvosi rendelő és Hivatal energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053

 

A projekt megvalósítási időszakában, egy képzés keretében a beruházással érintett épület használói tájékoztatásban részesülnek (az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól), melyet a tervek szerint épületenergetikában jártas szakértő végez majd. Az előadott képzési anyagot az adott intézményen belül elérhetővé is tesszük. A projekt teljes megvalósítási időszakában egy energetikai szakértő is bevonásra kerül, az alábbi feladatokkal: - a kivitelezés közbeszerzési eljárás során energetikai kérdésekben szakmai konzultáció és tanácsadás a közbeszerzési eljárást lefolytató szakértő számára (pl. a kivitelezés energetikai vonatkozású műszaki kérdéseiről) - energetikai szakértői konzultáció biztosítása a pályázó képviselőjével és a bevonásra került műszaki ellenőrrel (pl. a beépített anyagok energetikai megfelelőségéről) - projekt fizikai befejezését követően záró energetikai auditori vizsgálat és tanúsítvány készítése. Emellett a projekt energetikai beruházásának kivitelezésével párhuzamosan energetikai szakértői szolgáltatás keretében felmérésre és vizsgálatra kerülnek a település intézményeinek épületenergetikai paraméterei, majd az adatfeldolgozás után ezek rögzítésre kerülnek NÉeR-ben. A felmérés célja, hogy egy későbbi térségi vagy megyei SEAP vagy SECAP tanulmány előkészítése során ezek a rögzített adatok strukturáltan, bázisadatként már rendelkezésre álljanak. A fejlesztés során Csécse Község Önkormányzat Orvosi rendelő és hivatal épületének kerül korszerűsítésre. Az nyílászárók cseréje a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének, azaz a költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően szükséges (a követelményértékek a határoló szerkezetre vonatkozó javaslat után kiemelve megtalálhatóak). A meglévő (energetikai paramétereiben a követelményektől elmaradó) homlokzati nyílászárók cseréje Uwmax = 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű nyílászárókra, a szükséges bontásokkal, helyreállításokkal és rendszer-kiegészítőkkel együtt. A korszerű, jó légzárású nyílászárók beépítése alacsonyabb légcsere számot és így friss levegő hiányt, páratechnikai problémákat okozhat. Ennek kiküszöbölésére a nyílászárókba páraszabályzott (valamint gázüzemű készüléket tartalmazó helyiségek esetén fix) légbeeresztők beépítését javasoljuk. Az utólagos külső oldali hőszigetelések kialakítása a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének, azaz a költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően szükséges. A homlokzati falak hőszigetelése 16 cm vtg., ?=0,04 W/mK hővezetési tényező értékkel rendelkező polisztirol hőszigetelő rendszer alkalmazásával, a szükséges bontásokkal, helyreállításokkal és rendszer-kiegészítőkkel együtt, hőhídmentes (vagy maximum 0,002 W/K pontszerű hőhídveszteségi tényezőjű) műanyag dűbelezéssel. Padlásfödém hőszigetelése 25 cm vtg., ?=0,04 W/mK hővezetési tényező értékkel rendelkező üveggyapot hőszigetelő rendszer alkalmazásával. Pincefödém hőszigetelése 12 cm vtg., ?=0,04 W/mK hővezetési tényező értékkel rendelkező kőzetgyapot hőszigetelő rendszer alkalmazásával. Az épületben található korszerűtlen, állandó hőmérsékletű gázkazán cseréje kondenzációs gázkazánra, automatikával programozható fűtésszabályozással ellátva, valamint a teljesítmény és a hőigény pontatlansága miatti veszteségek csökkentése érdekében termosztatikus radiátorszelepek beszerelése. A fűtési rendszer elkülöníthető mérése érdekében az Orvosi Rendelőtől érkező fűtési rendszer, hőleadók leválasztása és ezen helyiségekben új, radiátoros hőleadó oldali kialakítás termosztatikus radiátorszelepek beszerelésével. A jelenlegi használati meleg víz készítő berendezések cseréje, korszerűsítése költséghatékonysági okokból nem indokolt, az alacsony meleg víz fogyasztás miatt. Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése.

csécse1