1262330283 nagykep

A A A

 

Rendelet száma A rendelet tárgya

Módosító rendeletei

11/1999. (XI.30.) (hatályon kívül)

15/2000. (XII.29.)

9/2001. (XI.29.)

8/2002. (XI.28.)

5/2001. (X.17.)

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

(hatályon kívül)

6/2002. (X.31.)

7/2006. (X.13.)

4/2007. (V.25.)

7/2010. (X.13.)

4/2011. (IV.28.)

6/2013. (IV.30.)

8/2014. (X.22.)

6/2004. (VI.4.)

 A helyi iparűzési adóról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

5/2013. (IV.30.)

4/2015. (II.26.)

3/2018. (II.22.)

7/2004. (VI.4.)

 

A magánszemélyek kommunális adójáról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

8/2010. (XI.26.)

10/2013. (XI.15.)

5/2014. (VII.17.)

5/2009. (IX.15.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

 

10/2010. (XI.26.)

 

 

1/2012. (II.15.)

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 3/2013. (IV.30.) 

 

1/2013. (I.9.)

 

A szociális célú tűzifa támogatásról  
2/2013. (II.21.)

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

 

2/2014. (V.13.)

 

4/2013. (IV.30.)

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról  
7/2013. (VII.9.)

 

Az étkezési térítési díjakról

 

10/2015. (IX.28.)

 

8/2013. (IX.17.)

 

A közterületek filmforgatási célú használatáról
 
9/2013. (XI.15.)

 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásól

[1.mell] [2.mell] [3.mell]

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

1/2016. (I.14.)

 

 11/2013. (XI.22.)

 

 Szociális célú tűzifa támogatásáról  

 

12/2013. (XI.22.)

 

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 

 

13/2013. (XI.22.)

 

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás, átvétel szabályairól
 
1/2014. (II.11.)

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

7/2014. (IX.29.)

3/2014. (V.13.)

melléklete

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 
4/2014. (V.13.)

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

 

 
6/2014. (VII.17.)

 

Az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról

(hatályon kívül helyezte a 9/2018. (XI.5.) rendelet)

 

 
1/2015. (II.26.)

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

7/2015. (IX.28.)

 5/2016. (V.30.)

2/2015. (II.26.)

 

A települési támogatásról

 

4/2016. (III.30.)
3/2015. (II.26.)

 

Az önkormányzat és szervei szervezeti működési szabályzatáról

 

3/2016. (II.23.)

8/2017. (X.30.)

9/2019. (VI.27.)

6/2015. (V.12.)

 

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

 

 
8/2015. (IX.28.)

 

A lakáshoz jutás támogatásának szabályairól

 

 
9/2015. (IX.28.)

 

A magánszemélyek kommunális adójáról

 

 
11/2015. (XI.12.)

A földadóról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

7/2016. (V.30.)

 

12/2015. (XI.26.)

 

A szociális célú tűzifa támogatásról

(hatályon kívül)

 

 

2/2016. (II.23.)

melléklete

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

 
6/2016. (V.30.)

 

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

 

 
8/2016. (XI.29.)

 

A szociális célú tűzifa támogatásról

(hatályon kívül)

 

 
9/2016. (XI.29.)

 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 

 
14/2017. (XII.21.)

 

A településkép védelméről

 

 4/2019. (II.26.)
9/2018. (XI.5.)

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

6/2019. (IV.2.)

 

3/2019. (II.26.)

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 
     
Collapse All
Expand All
Filename Size Time
explore subfolder image 2017
An Adobe Acrobat file 1per2017_Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérőlDownload Preceding File Preview the file 6.46 MB 2019-08-13 12:21:38
An Adobe Acrobat file 2per2017_A helyi közművelődési ellátásrólDownload Preceding File Preview the file 1.57 MB 2019-08-13 12:21:39
An Adobe Acrobat file 3per2017_Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításaDownload Preceding File Preview the file 4.57 MB 2019-08-13 12:21:40
An Adobe Acrobat file 4per2017_Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásárólDownload Preceding File Preview the file 3.91 MB 2019-08-13 12:21:42
An Adobe Acrobat file 5per2017_A hivatlali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésrőlDownload Preceding File Preview the file 477.05 KB 2019-08-13 12:21:42
An Adobe Acrobat file 6per2017_A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletDownload Preceding File Preview the file 1.09 MB 2019-08-13 12:21:43
An Adobe Acrobat file 7per2017_Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletDownload Preceding File Preview the file 1.32 MB 2019-08-13 12:21:43
An Adobe Acrobat file 8per2017_Csécse_szmsz.modDownload Preceding File Preview the file 199.46 KB 2019-08-13 12:21:43
An Adobe Acrobat file 9-2015.(IX.28.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról a módosító 9-2017.(X.30.) rendelettel egységes szerkezetbenDownload Preceding File Preview the file 238.56 KB 2019-08-13 12:21:43
An Adobe Acrobat file 9per2017_Csécse magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításaDownload Preceding File Preview the file 199.53 KB 2019-08-13 12:21:43
An Adobe Acrobat file 10per2017_Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet módosításaDownload Preceding File Preview the file 264.94 KB 2019-08-13 12:21:33
An Adobe Acrobat file 11per2017_Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendeletDownload Preceding File Preview the file 776.95 KB 2019-08-13 12:21:33
An Adobe Acrobat file 12per2017_Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosításaDownload Preceding File Preview the file 317.55 KB 2019-08-13 12:21:33
An Adobe Acrobat file 13per2017_A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendeletDownload Preceding File Preview the file 187.65 KB 2019-08-13 12:21:33
An Adobe Acrobat file 14per2017_A településkép védelméről szóló rendeletDownload Preceding File Preview the file 5.2 MB 2019-08-13 12:21:35
An Adobe Acrobat file 15per2017_Telepulesi támogatásról szóló rendelet módosításaDownload Preceding File Preview the file 734.62 KB 2019-08-13 12:21:36
explore subfolder image 2018
An Adobe Acrobat file 6-2004(vi.4.) rendeletDownload Preceding File Preview the file 340.34 KB 2019-08-13 12:21:44
An Adobe Acrobat file 11-2015.(XI.12) rendelet A földadóról a módosító 7-2016.(V.30.) rendelettel egységes szerkezetbenDownload Preceding File Preview the file 753.73 KB 2019-08-13 12:21:44
explore subfolder image 2019
No files to list icon There are no files to list.
An Adobe Acrobat file 5 per 2009 rendeletDownload Preceding File Preview the file 746.73 KB 2019-08-13 12:35:51
An Adobe Acrobat file 10per2010 rendeletDownload Preceding File Preview the file 229.47 KB 2019-08-13 12:35:51