Címlap

Csécse Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csécse Község Önkormányzata  Konyha konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős a tisztaságért az adott munkafolyamat végrehajtási területén. Felelős a hűtők ellenőrzéséért. Gondoskodik az ételkészítéshez, a tálaláshoz, illetve az étkezéshez szükséges eszközök, felszerelések előírás szerinti tisztításáról, tisztán tartásáról. A konyhatechnológiai, illetve a vonatkozó szabályokat, előírásokat betartva felelős a nyersanyagok előkészítéséért, munkáját a szakács irányításával végzi. Felelős az élelmezésvezető, illetve a szakács által kiadott utasítások végrehajtásáért. Részt vesz a HACCP rendszer alkalmazásában, betartva annak szabályait, előírásait. Felelős a konyhai eszközök, gépek szabályszerű használatáért (elsősorban a gázkészülékek), azonnal jelzi ezen eszközök meghibásodását. Elvégzi a napi takarítást a kijelölt területeken. Felelős a tisztaságért az adott munkafolyamat végrehajtási területén.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • bizonyítványok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. december 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna István polgármester nyújt, a 06-20/257-4040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csécse Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3052 Csécse, Rákóczi út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.
 • Személyesen: Barna István, Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 61.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Helyben szokásos módon - hirdetőtáblán - 2016. december 5.
 • Csécse község honlapján - www.csecse.hu - 2016. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csecse.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 

Az akadálymentes honlap a
A CSÉCSEI  POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLY-MENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Csécse Polgármesteri Hivatal

3052 Csécse, Rákóczi út 61.
Tel:06-32-492-171  Fax: 06-32-492-171
e-mail: info@csecse.hu
web: www.csecse.hu

Csécse községet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

Esztergom Állás
Gyöngyös Állás
ZalaegerszegAllas.hu
SalgotarjanAllas.hu
GyulaAllas.hu
szombathelyallas.hu
budaorsallas.hu
kaposvarallas.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
wellness kuponok
SiofokAllas.hu
PecsAllas.hu
papaallas.hu
SzekszardAllas.hu
PapaAllas.hu
bajaallas.hu
szolnokallas.hu

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.