Címlap

12-551821 vadászterület kijelölése >>

 

12-551810 vadászterület kijelölése >>

 

12-551350 vadászterület kijelölése >>

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvoda önkormányzati fenntartója a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsődében a 2015/2016 nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

KEDVES SZÜLŐK!

Óvodai beíratás a 2016/2017 nevelési évre:

  • április 25 – április 29. (hétfőtől-péntekig), de. 8 órától – du. 16 óráig

Beiratkozás helye:

  • Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde, Csécse, Rákóczi út 73.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek oltási könyvét, valamint TAJ kártyáját
  • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

A szülő köteles beíratni a gyermekét az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, abban az esetben, ha a gyermek az év folyamán betölti/betöltötte a 3. életévét és az óvoda felvételi körzetében lakik.

A három éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül!

  • Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2016. augusztus 31.-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.
  • Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsődében lehetséges.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében lakik a gyermek.

A Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:

Csécse közigazgatási területe

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt legkésőbb 2016. június 03.-ig értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozati döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Hényelné Pásztor Zita
intézményvezető

 

Ebzárlat és legeltetési tilalom hirdetmény >>

 
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 

Az akadálymentes honlap a
A CSÉCSEI  POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLY-MENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Csécse Polgármesteri Hivatal

3052 Csécse, Rákóczi út 61.
Tel:06-32-492-171  Fax: 06-32-492-171
e-mail: info@csecse.hu
web: www.csecse.hu

Csécse községet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

Esztergom Állás
Gyöngyös Állás
ZalaegerszegAllas.hu
SalgotarjanAllas.hu
GyulaAllas.hu
szombathelyallas.hu
budaorsallas.hu
kaposvarallas.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
wellness kuponok
SiofokAllas.hu
PecsAllas.hu
papaallas.hu
SzekszardAllas.hu
PapaAllas.hu
bajaallas.hu
szolnokallas.hu

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.