Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde  óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Pedagógusi munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Kommunikáció,
 • Kiváló szintű Módszertani tudás,
 • Nagyfokú differenciáló képesség,
 • Inklúzív pedagógiai magatartás,
 • Rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Foglalkozásegészségügyi igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hényelné Pásztor Zita nyújt, a 06-70/336-0110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3052 Csécse, Rákóczi út 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Személyesen: Hényelné Pásztor Zita, Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 73.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Helyben szokásos módon - hirdetőtáblán - 2016. február 1.
 • Csécse község honlapján - www.csecse.hu - 2016. február 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.